(1)
Umar, N.; Bachmid, F. Optimalisasi Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku. sjih 2020, 2, 1-14.